至相寺

19-13031Q03J0150

 

陕西西安至相寺大门

19-13031Q039562M

陕西西安至相寺宝殿

地理位置

至相寺又名国清寺,位于陕西省西安市长安区子午街道办事处境内的终南山天子峪,是我国佛教华严宗的发祥地之一。隋文帝开皇初年,由彤渊法师始建。唐朝曾予重建。至相寺在隋唐时极盛,高僧辈出,后渐陵夷。宋元明三代兴衰无考。清代称国清禅寺,成为曹洞宗的道场。据《咸宁长安两县续志》载,光绪二十年,西安卧龙寺方丈东霞禅师兼理寺事,竭力营构,一时托钵者极众。据方丈室脊檩注明,同治五年二月,方丈海乾和尚重修;韦驮殿脊檩注明,民国二十五年三月,白道峪法亮大和尚、裴公洞监院恒康大师重修。解放前后,寺院有两大山头,数百亩橡树林和数十亩山地,僧众三十余。土改时,尚有十三僧人,殿堂三十多间及菜地等。十年浩劫,墓塔被毁,树木砍伐,庙宇坍塌,庪藏波斯金币、御赐佛像等传世珍宝等荡然无存。

寺院文物

至相寺传承法系为华严宗,著名祖师有智严、法藏、义湘、普安等。寺内珍藏三论宗之祖吉藏墓盖一个,另有唐朝古槐、银杏数株,墓塔一座,碑刻五块。藏于碧峰塔内的七枚波斯(伊朗)萨珊朝银币、鎏金莲花等国宝级珍贵文物,现藏于陕西省历史博物馆。

寺院住持

二祖智俨禅师(602~668),俗姓赵,尝讲经于云华寺,故别号云华和尚。他曾于《大藏经》前欲求得一专修法门,因抽得《华严经》首卷,从此专学《华严》。12岁时智俨出家随杜顺至终南山至相寺。初受教于杜顺,英敏特达,过目成诵,尽得佛法宗旨。又听智正讲说《华严经》,后又深研北魏慧光所著《华严经疏》,对其中的”别教一乘无尽缘起”以及”十地中六相义”之旨融会贯通之后,开始著书立说。在高僧的熏陶下,形成了华严宗的体制,至相寺因而闻名。使华严一宗粗具规模,宗风渐振,时人称他为”至相尊者”。智俨禅师在至相寺有两大高足弟子,一为中国华严宗三祖法藏,一为海东华严初祖义湘。

寺院高僧大德

如诚老和尚,字果正;俗姓廖,一九四零年一月生于陕西礼泉县,自幼随母听经礼佛,早植慧根。一九六零年皈依佛门,道心日增。一九八二年二月发心出家,在陕西乾县观音寺礼上道下清大师剃度,一九八三年五月在山西五台山广宗寺依上清下海律师受具。入住西安卧龙寺后,师发愿重建丛林,大振宗风,为此废寝忘食,历尽艰辛,得省内外檀越护持,重始千年古刹重光。

一九八七年师主卧龙寺法席,秉承上慈下云,上朗下照,上寂下意诸大师法脉,籍香港上圣下一大和尚之法缘,弘扬禅门宗风,精严戒行禅规,领众坐香参禅,连年举行禅七法会,如诚法师亲自主七,于每年农历十月十五起七。总共举办十个精进禅七。博得四海佛子、善信景仰,至卧龙四道风日隆。如诚大和尚鉴于当前僧才短缺,为绍隆佛种续佛慧命,于一九九六年礼请扶风法门寺方丈上澄下观法师为传戒大和尚,礼请香港宝莲寺上圣下一大和尚和法门寺净一大和尚为说戒律师,举办了规模空前的传授三坛戒大法会,七百余名戒子喜登戒品,复于二零零六年亲任得戒和尚再度开其放戒。传授法规严肃,秩序井然。因缘殊胜,功德圆满。

重建卧龙寺后,师率众节衣缩食,发原重建终南山华严宗祖庭至相寺。在原址上重修一座祖庭古刹、困难是不可想象的。工程艰巨。老殿更替,学校迁移、农户搬迁,近近十里的山路要拓通人为的习障与破坏要时时设防和协调退让,成捆的资金要卧龙寺设法源源不断从十方筹集而来。于是如诚大和尚一方兼理寺事,一方竭力营构硬是从一九九五年十月至二零零四年八月挺熬五载,终成现前至相寺的规模。师之风范,人天共仰。师大慈悲悯,二十年如一日,积极参与扶贫救灾等公益活动,是两千余名山区辍学儿童重返校园,八所学校如期改建危房校舍。

师现任陕西省佛教协会副会长,西安卧龙禅寺和至相寺方丈。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注